Fundacja

Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver jest pozarządową organizacją działającą na rzecz aktywizacji osób starszych. Działania fundacji są finansowane zarówno ze środków własnych, jak i różnego rodzaju dotacji otrzymywanych w ramach udziału w konkursach grantowych dla polskich organizacji pozarządowych. Go Silver od początku swojego istnienia zorganizowała szereg projektów społecznych, które przeciwdziałają wykluczeniu osób starszych i wspierają współpracę międzypokoleniową.

Czytaj dalej

Osoby

Aleksandra Wołocznik
Prezes Zarządu
Fundacji Go Silver

Sandra Szmigiel
Specjalista ds.
Projektów Społecznych

Jakub Urbański
Specjalista
Public Relations

Nasze projekty